เกี่ยวกับเรา

บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จำกัด  


      เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหาการได้ยินแบบครบวงจร มีประสบการณ์ด้านปัญหาการได้ยินมากว่า 20 ปี โดยเป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องช่วยฟัง (Hearing aids) เเละเครื่องตรวจการได้ยิน (Audiometer) จากบริษัทชั้นนำระดับโลก อาทิ  WIDEX จากประเทศเดนมาร์ก, SIEMENS จากประเทศเยอรมนี, AUDIFON จากประเทศเยอรมนี, และ MAICO เครื่องตรวจการได้ยิน จากประเทศเยอรมี มีทีมงานที่พร้อมให้บริการมีความเชี่ยวชาญในเรื่องปัญหาการได้ยิน และเครื่องช่วยฟังเป็นอย่างดี และช่างผู้ชำนาญการที่คอยดูแลเครื่องช่วยฟังของคุณให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้เสมอ

ด้วยปณิธานที่ว่า "คืนความสุขกับการได้ยิน...อีกครั้ง" 
 
     บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท โดยสร้างองค์กรจากบริษัท ศูนย์การได้ยินเบล จำกัด ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2536 เป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของสุดยอดนวัตกรรมเครื่องช่วยฟังและอุปกรณ์การแพทย์แบรนด์ระดับโลกได้แก่ WIDEX จากประเทศเดนมาร์ก, PHONAK จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์, SIEMENS จากประเทศเยอรมนี, AUDIFON จากประเทศเยอรมนี, MAICO จากประเทศเยอรมนี  

         ศูนย์การได้ยินดีเมดได้สั่งสมประสบการณ์มามากกว่า 20 ปีแห่งการเป็นผู้นำและความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีเครื่องช่วยฟัง ให้บริการตรวจวิเคราะห์ปัญหาทางการได้ยินแบบครบวงจร พร้อมทั้งให้ความรู้และคำปรึกษา แก่"ผู้สูญเสียการได้ยิน" โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะทาง เพื่อให้ผู้บกพร่องทางการได้ยิน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถสื่อสารกับคนรอบข้างและกับคนที่คุณรักได้อย่างมีความสุข

         20 ปีแห่งความเป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีเครื่องช่วยฟัง ทั้งในกลุ่มเด็กเล็ก(แรกเกิด-2 ปี), กลุ่มเด็กโต (2 ปี-7 ปี) และกลุ่มผู้สูงอายุ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้สูญเสียการได้ยินในประเทศไทย โดยมีศูนย์บริการเครื่องช่วยฟัง 12 แห่งทุกภูมิภาค ซึ่งให้บริการในรูปแบบของศูนย์การได้ยิน,อีกทั้งในโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ และคลินิคต่างๆ ทั่วประเทศ
บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จำกัด ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาพิเศษในประเทศไทย โดยเป็นผู้นำเทคโนโลยีระบบ FM แบบครบวงจรมาติดตั้งในโรงเรียน สำหรับเด็กที่สูญเสียการได้ยินเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ให้เยาวชนไทยได้มีอุปกรณ์ช่วยสอนที่ทันสมัยเทียบเท่าภูมิภาคยุโรป

    
ความภาคภูมิใจ
         ศูนย์การได้ยินดีเมด  เป็นแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการสูญเสียการได้ยินแบบครบวงจร ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง,บริการแก้ไขการพูด              ครบวงจร,บริการซ่อมบำรุง/รักษาอุปกรณ์ฟื้นฟูการได้ยิน,อุปกรณ์เสริมสำหรับการฟื้นฟูการได้ยิน 

         ศูนย์การได้ยินดีเมด เป็นผู้นำเทคโนโลยีระบบ FM แบบครบวงจรมาติดตั้งให้กับโรงเรียนสำหรับผู้สูญเสียการได้ยินเป็นแห่งแรก
         ในประเทศไทย ทำให้เยาวชนไทยได้มีอุปกรณ์ช่วยสอนที่ทันสมัยเทียบเท่าภูมิภาคยุโรป
         
         ศูนย์การได้ยินดีเมด โดยความร่วมมือของ WIDEX  ประเทศเดนมาร์ค ก่อตั้งผู้ฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญทางการได้ยิน W.I.S.H
         (Widex Intitute of Speech and Hearing) ด้วยหลักสูตร การเรียนการสอน การทดสอบ และรับรองผลตามมาตรฐานของยุโรป
         
         ศูนย์การได้ยินดีเมด ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่อง            ช่วยฟัง ในปี พ.ศ.2552  

Visitors: 105,512