เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จำกัด 

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหาการได้ยินแบบครบวงจร มีประสบการณ์ด้านปัญหาการได้ยินมากว่า 20 ปี โดยเป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องช่วยฟัง (Hearing aids) เเละเครื่องตรวจการได้ยิน (Audiometer) จากบริษัทชั้นนำระดับโลก อาทิ  WIDEX จากประเทศเดนมาร์ก , SIEMENS จากประเทศเยอรมนี , AUDIFON จากประเทศเยอรมนี และ MAICO เครื่องตรวจการได้ยินจากประเทศเยอรมี เรามีทีมงานที่พร้อมให้บริการ มีความเชี่ยวชาญในเรื่องปัญหาการได้ยิน และเครื่องช่วยฟังเป็นอย่างดี และช่างผู้ชำนาญการที่คอยดูแลเครื่องช่วยฟังของคุณให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้เสมอด้วยปณิธานที่ว่า "คืนความสุขกับการได้ยิน..อีกครั้ง"

 

บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท โดยสร้างองค์กรจากบริษัท ศูนย์การได้ยินเบล จำกัด ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2536 เป็นผู้นำเข้า และตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของสุดยอดนวัตกรรมเครื่องช่วยฟัง และอุปกรณ์การแพทย์แบรนด์ระดับโลกได้แก่ WIDEX จากประเทศเดนมาร์ก , PHONAK จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ , SIEMENS จากประเทศเยอรมนี , AUDIFON จากประเทศเยอรมนี , MAICO จากประเทศเยอรมนี

 

ศูนย์การได้ยินดีเมดได้สั่งสมประสบการณ์มามากกว่า 20 ปีแห่งการเป็นผู้นำและความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีเครื่องช่วยฟัง ให้บริการตรวจวิเคราะห์ปัญหาทางการได้ยินแบบครบวงจร พร้อมทั้งให้ความรู้และคำปรึกษา แก่ "ผู้สูญเสียการได้ยิน" โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะทาง เพื่อให้ผู้บกพร่องทางการได้ยิน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถสื่อสารกับคนรอบข้างและกับคนที่คุณรักได้อย่างมีความสุข

 

20 ปีแห่งความเป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีเครื่องช่วยฟัง ทั้งในกลุ่มเด็กเล็ก (แรกเกิด-2 ปี) , กลุ่มเด็กโต (2 ปี-7 ปี) และกลุ่มผู้สูงอายุ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้สูญเสียการได้ยินในประเทศไทย โดยมีศูนย์บริการเครื่องช่วยฟัง 12 แห่งทุกภูมิภาค ซึ่งให้บริการในรูปแบบของศูนย์การได้ยิน , อีกทั้งในโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ และคลินิคต่างๆ ทั่วประเทศ

 

บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จำกัด ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาพิเศษในประเทศไทย โดยเป็นผู้นำเทคโนโลยีระบบ FM แบบครบวงจรมาติดตั้งในโรงเรียน สำหรับเด็กที่สูญเสียการได้ยินเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ให้เยาวชนไทยได้มีอุปกรณ์ช่วยสอนที่ทันสมัยเทียบเท่าภูมิภาคยุโรป

 

ความภาคภูมิใจ

ศูนย์การได้ยินดีเมด เป็นแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการสูญเสียการได้ยินแบบครบวงจร ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง , บริการแก้ไขการพูดครบวงจร , บริการซ่อมบำรุง / รักษาอุปกรณ์ฟื้นฟูการได้ยิน , อุปกรณ์เสริมสำหรับการฟื้นฟูการได้ยิน

ศูนย์การได้ยินดีเมด เป็นผู้นำเทคโนโลยีระบบ FM แบบครบวงจรมาติดตั้งให้กับโรงเรียนสำหรับผู้สูญเสียการได้ยินเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ทำให้เยาวชนไทยได้มีอุปกรณ์ช่วยสอนที่ทันสมัยเทียบเท่าภูมิภาคยุโรป

ศูนย์การได้ยินดีเมด โดยความร่วมมือของ WIDEX ประเทศเดนมาร์ค ก่อตั้งผู้ฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญทางการได้ยิน W.I.S.H (Widex Intitute of Speech and Hearing) ด้วยหลักสูตร การเรียนการสอน การทดสอบ และรับรองผลตามมาตรฐานของยุโรป

ศูนย์การได้ยินดีเมด ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องช่วยฟัง ในปี พ.ศ.2552

Visitors: 130,143