ศูนย์การได้ยินดีเมด ให้บริการสอบเทียบเครื่องตรวจวัดการได้ยิน ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
ด้วยอุปกรณ์สอบเทียบที่มีความแม่นยำสูง เที่ยงตรง และทันสมัย
ทำการปรับตั้งค่าให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน  เพื่อการใช้งานที่เที่ยงตรงและเชื่อถือได้

ดูแลเครื่องตรวจการได้ยินของคุณด้วยเจ้าหน้าที่ ที่มีประสบการณ์สูง ผ่านการอบรม
และได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิต เครื่องตรวจการได้ยินชั้นนำของโลก

Visitors: 130,143