แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง


แบตเตอรี่สำหรับเครื่องช่วยฟัง เป็นแบบที่เรียกว่า ซิงค์แอร์ (Zinc Air) คือแบตเตอรี่จะทำปฏิกิริยา กับอากาศในการถ่ายทอดพลังงาน 
ดังนั้น เมื่อแกะสติ๊กเกอร์ออกแล้ว แบตเตอรี่จะเริ่มการใช้งานทันที และตลอดเวลา 
(ไม่สามารถนำสติ๊กเกอร์ ติดกลับไปอีกครั้งเพื่อให้หยุดการใช้งานได้)


แบตเตอรี่สำหรับเครื่องช่วยฟัง มี 4 ขนาด เรียกขนาดตามหมายเลขและสี ดังนี้

    เบอร์ 10    สีเหลือง
    เบอร์ 13    สีส้ม
    เบอร์ 312  สีน้ำตาล
    เบอร์ 675  สีฟ้า

แบตเตอรี่สำหรับเครื่องช่วยฟัง ประเภทนี้ไม่สามารถชาร์จไฟเพิ่ม หรือนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก

Visitors: 105,512