แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง

แบตเตอรี่สำหรับเครื่องช่วยฟัง เป็นแบบที่เรียกว่า ซิงค์แอร์ (Zinc Air) คือแบตเตอรี่จะทำปฏิกิริยา กับอากาศในการถ่ายทอดพลังงาน 
ดังนั้น เมื่อแกะสติ๊กเกอร์ออกแล้ว แบตเตอรี่จะเริ่มการใช้งานทันที และตลอดเวลา 
(ไม่สามารถนำสติ๊กเกอร์ ติดกลับไปอีกครั้งเพื่อให้หยุดการใช้งานได้)

แบตเตอรี่สำหรับเครื่องช่วยฟัง มี 4 ขนาด เรียกขนาดตามหมายเลขและสี ดังนี้

เบอร์ 10 สีเหลือง , เบอร์ 13 สีส้ม

เบอร์ 312 สีน้ำตาล , เบอร์ 675 สีฟ้า

แบตเตอรี่สำหรับเครื่องช่วยฟัง ประเภทนี้ไม่สามารถชาร์จไฟเพิ่ม หรือนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก

Visitors: 130,142