ศูนย์การได้ยินดีเมด สาขาถนนสุโขทัย

ศูนย์การได้ยินดีเมด สาขาถนนสุโขทัย
326/3-4 ถนนสุโขทัย แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร.02-668-1300  โทรสาร.02-668-1304
e-mail: info@dmedhearing.com
เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันเสาร์  09.00 - 18.00 น.  วันอาทิตย์ ปิดทำการ
.....................................................................................................................................

DMED HEARING CENTER Co.,Ltd.  Sukhothai Road. Branch
326/3-4 Sukhothai Road, Suanchitlada, Dusit, Bangkok THAILAND. 10300
Tel. +66 2668-1300   Fax. +66 2668-1304
e-mail: info@dmedhearing.com
Office hours Monday - Saturday 09.00-18.00 Closed only on Sunday

Visitors: 105,512