ศูนย์การได้ยินดีเมด สาขาอุบลราชธานี


ศูนย์การได้ยินดีเมด สาขาอุบลราชธานี
48 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
โทร. 045-250-582
เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันเสาร์  09.00 - 18.00 น.    วันอาทิตย์ ปิดทำการ

.....................................................................................................................................

DMED HEARING CENTER Co.,Ltd. Ubonratchathani Branch
48 Chayangkool Road Nai-Muang, Muang Ubonratchathani
Tel. 045-250-582
Office hours    Monday - Saturday 09.00-18.00    Closed only on Sunday

Visitors: 105,512