ศูนย์การได้ยินดีเมด สาขาสุราษฎร์ธานี


ศูนย์การได้ยินดีเมด สาขาสุราษฎร์ธานี
326/12 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โทร. 077-288-224
เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันเสาร์  09.00 - 18.00 น.   วันอาทิตย์ ปิดทำการ

.....................................................................................................................................

DMED HEARING CENTER Co.,Ltd. Suratthani Branch
326/12 Taladmai Road., Talad, Muang, Suratthani
Tel. 077-288-224
Office hours    Monday - Saturday 09.00-18.00   Closed only on Sunday

Visitors: 105,512