ศูนย์การได้ยินดีเมด สาขาหาดใหญ่


ศูนย์การได้ยินดีเมด สาขาหาดใหญ่
26/7 ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทร. 074-343-175
เวลาทำการ    วันจันทร์ - วันเสาร์  09.00 - 18.00 น.    วันอาทิตย์ ปิดทำการ

.....................................................................................................................................

DMED HEARING CENTER Co.,Ltd. Hatyai Branch
26/7 Ratyindee Road.,Hatyai, Hatyai District Songkhla
Tel. 074-343-175
Office hours    Monday - Saturday 09.00-18.00    Closed only on Sunday

Visitors: 105,512