ศูนย์การได้ยินดีเมด ได้จัดการฝึกอบรมเรื่อง การตรวจการได้ยินเบื้องต้น ให้กับลูกค้าที่ใช้เครื่องตรวจการได้ยิน Maico MA25 และ Maico MA41เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการตรวจการได้ยิน  โดย ผศ.พัชรนันท์ นิพัทธ์ธนันท์ Audiologist ประจำศูนย์การได้ยินดีเมด

Visitors: 127,882