บริการทำพิมพ์หู

ศูนย์การได้ยิน ดีเมด

ให้บริการพิมพ์หู และทำ
Earplug แบบตามรูปหูเฉพาะบุคคลสำหรับการใช้งานรูปแบบต่างๆ เช่น

  • ใช้ร่วมกับเครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังใบหู
  • ใช้ทำเครื่องช่วยฟังแบบใส่ในช่องหู ใช้สำหรับป้องกันเสียงภายนอก
  • ใช้สำหรับป้องกันน้ำเข้าช่องหูเมื่อว่ายน้ำ

โดย Ear plug แบบตามรูปหูเฉพาะบุคคลที่ทำขึ้นจากพิมพ์หู หรือทำด้วยเครื่อง 3D Printer จะมีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงกว่าแบบจุกยางทั่วไป รวมถึงช่วยแก้ปัญหาจุกยางไม่พอดีและอาการเจ็บเมื่อสวมใส่อีกด้วย

Visitors: 130,142