ควรทำอย่างไรเมื่อ เครื่องช่วยฟัง...เปียกน้ำ

3 ขั้นตอนง่ายๆ กับการดูแลรักษา กรณีที่เครื่องช่วยฟังของคุณ เปียกน้ำ

1. ถอดแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง ออกจากตัวเครื่อง

2. ใช้ผ้าแห้ง ซับที่ตัวเครื่องอย่างเบามือ ระวังห้ามให้เกิดการกระแทก เพราะอาจส่งผลต่อวงจรภายในตัวเครื่องได้

3.1 กรณี ... เครื่องช่วยฟัง เปียกน้ำ เพียงเล็กน้อย ให้นำเครื่องช่วยฟัง ที่เช็ดทำความสะอาดแล้ว

เก็บใส่ลงในเครื่องดูดความชื้น เพื่อป้องกันผลกระทบจากความชื้น ที่อาจส่งผลต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายในตัวเครื่อง

3.2 กรณี ... เครื่องช่วยฟัง ตกน้ำ (จมน้ำ) ควรรีบนำเครื่องช่วยฟัง ส่งศูนย์บริการ ให้ช่างผู้ชำนาญ ตรวจเช็ค ทำความสะอาด

เพื่อการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี จะช่วยให้ เครื่องช่วยฟังของท่าน มีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น

Visitors: 127,883