ป้องกันเครื่องช่วยฟังจากความชื้น ช่วยยืดอายุการใช้งาน


    ป้องกันเครื่องช่วยฟังจากความชื้น ช่วยยืดอายุการใช้งาน

เครื่องช่วยฟัง จะมีชิ้นส่วนอยู่หลายตัวที่ เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแน่นอนว่า ต้องมี ตะกั่ว และ ทองแดง 
เป็นส่วนประกอบ ซึ่งสารทั้งสองชนิดนี้ ไม่ถูกกัน กับความชื้นเอาซะเลย หากมีความชิ้นสะสมมากๆ แล้วอาจทำให้ 
อุปกรณ์ส่วนนี้ชำรุดเสียหายได้ จะส่งผลทำให้ อายุการใช้งานของเครื่องช่วยฟัง สั้นลง หรือ อาจชำรุดเสียหายได้ง่ายๆ

ข้อแนะนำ การเก็บรักษาเครื่องช่วยฟัง เมื่อไม่ได้ใช้งาน
- เก็บใส่กล่องกันความชื้น ใส่ซิลิก้าเจลลงไปด้วยสักเล็กน้อย ปิดฝาให้แน่นหนา
- เก็บในเครื่องดูดความชื้นที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานกับ เครื่องช่วยฟัง โดยเฉพาะ
- หากเครื่องช่วยฟังเริ่มทำงานไม่ปกติ ความรีบส่งเข้าศูนย์บริการ ตรวจเช็คสภาพ

มีหลายคนที่มักจะเข้าใจผิดว่า ความชื้น ที่จะก่อให้เกิดปัญหากับเครื่องช่วยฟัง ต้องเกิดจากการที่เครื่องช่วยฟัง 
เปียกน้ำ โดนน้ำ ทำให้ละเลย คิดว่าแค่ระวังไม่ให้เครื่องช่วยฟังโดนน้ำ แค่นี้ก็ไม่เจอปัญหาเรื่องความชื้นที่ทำให้เครื่องช่วยฟังเสียหายแล้ว ซึ่งนั้นเป็น ความคิดที่ไม่ถูกต้องซะทีเดียว จริงแล้ว ความชื้น เกิดขึ้นตลอดเวลา รอบๆตัวเรา แต่จะมาก หรือ น้อย ก็ขึ้นอยู่กับ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความชื้น

ความชื้น คือ ปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ซึ่งมีสัดส่วนที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่ 
ถ้าอากาศมีความชื้นต่ำ น้ำจะเกิดการระเหยได้มาก เสื้อผ้าที่ตากไว้จะแห้งเร็ว แต่ถ้าอากาศมีความชื้นสูง น้ำจะระเหย
ได้น้อย เสื้อผ้าที่ตากไว้จะแห้งช้า ขณะที่น้ำเกิดการระเหยจะทำให้อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมลดต่ำลง เนื่องจากน้ำที่ระเหย
จะดูดความร้อนจากสิ่งต่าง ๆไปใช้ในการระเหยนั่นเอง

ปัจจัยที่มีผลต่อการระเหย 

     1. อุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น การระเหยจะเกิดเร็วขึ้น
     2. พื้นที่ผิว ถ้าพื้นที่ผิวหน้ามากขึ้นการระเหยจะเกิดได้ดี
     3. ความชื้นในอากาศ ถ้าในอากาศมีความชื้นสูง การระเหยจะเกิดได้ยาก
     4. ชนิดของสาร ของเหลวที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลสูงจะมีค่าความร้อนแฝงสูงกลายเป็นไอได้ยาก 
         ความดันไอต่ำ แต่จุดเดือดสูง

จะเห็นได้ว่า เมื่อโลกได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ น้ำจากแหล่งน้ำต่าง ๆ บนโลกจะระเหยกลายเป็นไอน้ำลอยอยู่
ในอากาศปะปนกับแก๊สต่าง ๆ ปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศนี้ เรียกว่า ความชื้นของอากาศ

ทั้งหมดที่กล่าวมา ก็เพื่อ ให้ลูกค้า สามารถใช้งานเครื่องช่วยฟังได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
และ มีอายุการใช้งาน
ที่ยาวนาน ให้คุ้มค่ากับมูลค่าที่ต้องจ่ายไป______________________________________________________________________________________

ทดลองตรวจการได้ยินฟรี!
______________________________________________________________________________________

ทำนัดเข้ารับบริการ


ทำนัดเข้ารับบริการตรวจเช็คสภาพหู
Tel : 081-352-8412 | Line : @dearhearing 
FB : DEAR Hearing | IG : dearhearing
http://www.dear.co.th/

Visitors: 127,872