คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับการสูญเสียการได้ยิน

 

คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับการสูญเสียการได้ยิน

โดย ดร.มุกดา พัฒนะเอนก นักโสตสัมผัสวิทยา

 

คุณรู้อะไรเกี่ยวกับการได้ยิน?

     คำพูดของเราเกิดจากการผสมผสานกันของความคิด และความนึกคิดข้างในสุด ถึงแม้ว่าการติดต่อสื่อสารจะเกี่ยวข้องกับท่าทาง แต่การแสดงออกทางสีหน้า ความสามารถที่จะพูดและได้ยินนี้เป็นความสามารถโดยธรรมชาติ ถ้าปราศจากความสามารถที่จะได้ยินแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะติดต่อสื่อสารได้เหมือนคนปกติ และเพื่อให้คุณภาพของชีวิตดีขึ้น เราจึงจำเป็นต้องได้ยินสิ่งต่างๆในโลกใบนี้

 

การป้องกันการได้ยินของคุณจากเสียงดัง

     สาเหตุที่สำคัญที่สุดของการสูญเสียการได้ยินในคนเราทุกวันนี้เกิดจากเสียงรบกวน และทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำดูเหมือนว่าจะทำให้เกิดเสียงซึ่งเป็นอันตรายกับการได้ยินของเรา

 • เสียงรบกวนในที่ทำงาน
 • เสียงเครื่องมือ เช่น เสียงเลื่อยไฟฟ้า
 • เสียงเพลงดัง ๆ (คอนเสิร์ต เพลงร็อค)
 • เสียงจากงานอดิเรก (ยิงปืน)

     

     สิ่งเหล่านี้แม้เพียง 2 – 3 สถานการณ์ก็สามารถส่งผลกระทบต่อหูคุณได้ นอกจากจะทำให้คุณไม่สามารถฟังคำสนทนาในสถานที่ที่มีเสียงรบกวนได้แล้ว เสียงดังมากๆ ยังเป็นสาเหตุของการสูญเสียการได้ยินอีกด้วย เมื่อไรก็ตามเมื่อคุณอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนคุณควรจะใส่เครื่องป้องกันเสียง จุกป้องกันเสียง หรือที่ครอบหูป้องกันเสียง จะช่วยป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดกับการได้ยินเมื่อคุณอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน

 

ยาสามารถทำให้เกิดอันตรายต่อการได้ยินของคุณได้

     ยาบางชนิดมีผลข้างเคียงทำให้เกิดการสูญเสียงการได้ยินได้ ควรหลีกเลี่ยงถ้าไม่จำเป็น ถ้าคุณได้รับยา ต้องถามแพทย์ให้แน่ใจว่ามีผลกระทบต่อการได้ยินหรือไม่ บางครั้งเมื่อคุณได้รับยาและมีเสียงดังในหู ต้องบอกแพทย์และรายงานอาการให้ทราบทันที

 

การทดสอบการได้ยินเป็นสิ่งจำเป็น

     การสูญเสียการได้ยินเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลย และสามารถทดสอบได้โดยการตรวจการได้ยิน

 

ใครควรจะถูกทำการทดสอบ                

 • เป็นไปได้เด็กทุกคนควรได้รับการประเมินการได้ยินทันทีหลังจากเกิด การเฝ้าระวังตั้งแต่แรกเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาการทางภาษาที่สำคัญ
 • ผู้ใหญ่ทุกคนที่ได้รับเสียงรบกวนที่ดังมาก ควรจะได้รับการตรวจการได้ยินอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
 • ทุกคนที่มีประสบการณ์กับความยากลำบากในการได้ยินควรได้รับการประเมินการได้ยินเพื่อคงไว้ซึ่งทักษะทางการติดต่อสื่อสารและการฟัง

 

การประเมินการได้ยินด้วยตนเอง

     คำถามข้างล่างนี้ทำขึ้นเพื่อประเมินความสามารถของคุณที่จะได้ยินในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน การประเมินเหล่านี้เป็นรูปแบบที่ไม่ได้เป็นทางการและไม่ได้ใช้เป็นแบบทดสอบการได้ยิน

 
ถ้าคุณตอบคำว่า “ใช่” 3 ข้อ หรือมากกว่า 3 ข้อ คุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยิน

 1. คุณมีปัญหาในการเข้าใจคำพูดแม้ว่าคุณจะได้ยินสิ่งที่พวกเราทั้งหลายพูด?                                       
 2. คุณมักจะถามซ้ำว่าพวกเราพูดว่าอะไร?
 3. คุณสามารถได้ยินและเข้าใจอะไรที่พูดโดยไม่ได้มองหน้าเขา?
 4. คุณรู้สึกว่าคนทั่วไปพูดเสียงค่อย ฟังไม่ค่อยชัด?
 5. คุณสามารถแยกความแตกต่างของเสียงคำพูดจากเสียงรบกวนอื่นๆ?
 6. คุณสามารถบอกชนิดของเสียงรบกวนจากเสียงอื่นๆ?
 7. คุณสามารถได้ยินเสียงรบกวนที่ดัง?
 8. คุณมีความยากลำบากในการติดตามการสนทนาในสถานที่มีเสียงรบกวน เช่น ภัตตาคาร?
 9. สมาชิกภายในครอบครัวของคุณมักจะบ่นว่าคุณฟังวิทยุ หรือโทรทัศน์ดังเกินไป?
 10. เคยมีใครบอกคุณไหมว่าคุณพูดดังมาก?

         

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการสูญเสียการได้ยิน

 • ประมาณ 10% ของประชากรมีปัญหาทางการได้ยิน
 • ประสาทหูเสื่อม เป็นสิ่งที่พบบ่อยจากภาวะการสูญเสียการได้ยิน
 • เครื่องช่วยฟังสามารถช่วยให้ได้ยินดีขึ้นประมาณ 95% ของผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยิน

 

ใครบ้างที่มีปัญหาทางการได้ยิน?

กลุ่มอายุ

%

ชนิดของการสูญเสียการได้ยิน

มากกว่า

30%

มีการสูญเสียการได้ยิน

45 - 64

14%

สูญเสียการได้ยิน

 

การสูญเสียการได้ยินที่พบบ่อยมาก

 • Otitis Media (การติดเชื้อภายในหูชั้นกลาง)

        สาเหตุที่สำคัญที่สุดของการสูญเสียการได้ยินแบบชั่วคราวประมาณ 70% ในทารกและเด็ก

        มาจาก การติดเชื้อของหูชั้นกลาง

 • Presbyacusis

       การสูญเสียการได้ยินที่ความถี่สูงมักเกิดกับผู้สูงอายุ และนำไปสู่ความยากลำบากในการ

       เข้าใจคำพูด

 • Noise Induced

        การสัมผัสเสียงดังเป็นเวลาต่อเนื่องนานๆจะทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยินแบบถาวรได้

เรื่องหูไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ระบบของหูของเรามีความซับซ้อน และละเอียดอ่อนเกินประมาณ หากเป็นไปได้

พวกเราควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังจนเข้าขั้นอันตราย

และควรไปตรวจการได้ยิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ทำนัดเข้ารับบริการตรวจเช็คสภาพหู
Tel : 081-352-8412 | Line : @dearhearing 
FB : DEAR Hearing | IG : dearhearing
http://www.dear.co.th/

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 127,880