การบริการ

 

การบริการ ศูนย์การได้ยินดีเมด

การสูญเสียการได้ยินส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากอายุที่สูงขึ้น และก็ยังมีสาเหตุอื่นๆอีกมากมายที่ทำให้เราสูญเสียการได้ยิน

การสูญเสียการได้ยินหรือภาวะหูตึง (Hearing Loss) ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากอายุที่สูงขึ้น แต่ก็ยังมีสาเหตุอื่นๆอีกมากมายที่ทำให้สูญเสียการได้ยิน เช่น การติดเชื้อในขณะตั้งครรถ์ , การคลอดบุตรยาก , กรรมพันธุ์ เป็นต้น ซึ่งในรายที่ยังมีเซลล์ประสาทรับการได้ยินหลงเหลืออยู่ สามารถใช้เครื่องช่วยฟังในการแก้ปัญหาได้ แต่ในกรณีที่ไม่มีเซลล์ประสาทเหลืออยู่ ต้องผ่าตัดฝั่งประสาทหูเทียมเพื่อทดแทนเซลล์ประสาทการได้ยินที่สูญเสียไป

การแก้ปัญหาการได้ยิน

- ตรวจวัดระดับการได้ยินจากการนำเสียงทางอากาศ และนำเสียงผ่านทางกระดูกหู
- ประเมินผลการแปลความหมายของเสียงที่ได้ยิน
- แก้ไขปัญหาการได้ยินด้วยเครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอล100%
- ประเมินผลการได้ยินเมื่อใส่เครื่องช่วยฟัง
- วิเคราะห์ และตั้งโปรเเกรมเครื่องช่วยฟังโดยระบบคอมพิวเตอร์
- การปรับตั้งเครื่องช่วยฟังดิจิตอลด้วยคอมพิวเตอร์ทำให้สามารถปรับระดับเสียงของเครื่องช่วยฟังตามระดับการสูญเสีย 
  การได้ยินได้อย่างเหมาะสม


 
Visitors: 127,874