แบบทดสอบการได้ยินหากคุณกำลังสงสัยว่าตัวคุณ หรือคนรอบข้างของคุณมีอาการที่จะนำไปสู่ภาวะสูญเสียการได้ยิน

อย่าปล่อยไว้ให้กลายเป็นปัญหาลุกลาม สามารถทดสอบได้ง่ายๆที่บ้านด้วยการทำแบบทดสอบสั้นๆ
ทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://global.widex.com/en/online-hearing-test และหากต้องการคำแนะนำ
หรือทดสอบเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ทันทีที่ ศูนย์การได้ยินดีเมด หรือ ศูนย์การได้ยินเดียร์ ทุกสาขา
เรายินดีให้คำปรึกษา และบริการคุณด้วยเครื่องมือมาตรฐานคุณภาพโดยทีมงานมืออาชีพ

เพราะเราอยากให้คุณ ”มีความสุขในการได้ยิน…อีกครั้ง“


*IMPORTANT INFORMATION
This online hearing test is not a diagnostic hearing evaluation.
You should always seek out a hearing care professional if you suspect you have a hearing loss.
The purpose of this test is to help you determine whether you could benefit from a comprehensive test
and evaluation of your hearing, supplied by a hearing care professional.

Visitors: 127,880