Audiometer เครื่องตรวจการได้ยิน

AUDITDATA และ MAICO สองผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ชั้นนำระดับโลก จากประเทศเดนมาร์กและเยอรมัน มีเครื่องตรวจการได้ยินครบทุกกลุ่มการวินิจฉัย อาทิ เครื่องตรวจการได้ยินแบบคัดกรอง, เครื่องตรวจการได้ยินแบบวินิจฉัย, เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพหูชั้นกลาง เป็นต้น ใช้งานง่าย ตรวจได้รวดเร็วให้ผลตรวจที่สามารถนำวินิจฉัยโรคได้แม่นยำเชื่อถือได้ อายุการใช้งานทนทาน และการรับประกันคุณภาพ

Screening Audiometer

Maico MA 25

เครื่องตรวจวัดการได้ยินแบบคัดกรอง ที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สะดวกต่อการพกพา ใช้งานง่าย ผ่านการรับรองมาตรฐาน ผลิตโดยบริษัท MAICO ประเทศเยอรมันน

MAICO MA 25
เครื่องตรวจวัดการได้ยินแบบคัดกรอง ที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สะดวกต่อการพกพา ใช้งานง่าย ผ่านการรับรองมาตรฐาน ผลิตโดยบริษัท MAICO ประเทศเยอรมันนี

คุณสมบัติเด่นของเครื่อง MA 25

– ออกแบบใหม่ให้มีความทันสมัย น้ำหนักเบามาก เพียง 1.6 กิโลกรัม และมีคุณสมบัติโดดเด่น
– ตรวจการได้ยินโดยการนำเสียงผ่านทางอากาศ (Air Conduction) ได้ถึง 11 ความถี่ ตั้งแต่ 125 – 8000 เฮิรตซ์ และผู้ตรวจสามารถเลือก ความถี่ในการตรวจได้
– เลือกระดับความดังเสียงสัญญาณได้ตั้งแต่ -10 เดซิเบล ถึง 100 เดซิเบล โดยสามารถเลือก steps ในการเพิ่ม/ลดความดังได้ แบบ 1 หรือ 5 เดซิเบล
– ใช้งานง่าย ด้วยปุ่มหมุน สำหรับปรับความถี่ และระดับเสียงที่ใช้ตรวจ
– มีให้เลือกเสียงสัญญาณที่ใช้ตรวจหลายแบบ ได้แก่ เสียงบริสุทธิ์ (Pure tone) เสียง warble tone และเสียงดังเป็นจังหวะ (Pulse tone)
– ใช้ถ่านขนาด AA 3 ก้อน หรืออะแดปเตอร์ 5 โวลท์ ประหยัดไฟและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
– ในรุ่น MA 25e ซึ่งเป็นฟังก์ชันเสริม สำหรับการตรวจแบบอัตโนมัติ ตามขั้นตอน Hughson-Westlake

Name Link
Brochure Download

easyScreen โปรโมชั่นพิเศษ

ABR + OAE Combined in One Hearing Screening Device
Our easyScreen unites ABR, TEOAE and DPOAE screening capabilities in one device to meet your need for a cost efficient 2-step ABR/OAE Hearing Screener. easyScreen will lighten your daily workload in many ways: the device fits right into your pocket and helps you save time with its binaural automated ABR screening to test both ears at the same time. The integrated CE-Chirp® stimulus generates accurate pass or refer results within seconds. The device is easy to operate and allows even first-time users to achieve the most accurate results thanks to its on-screen guidance.

easyScreen
Our easyScreen unites ABR, TEOAE and DPOAE screening capabilities in one device to meet your need for a cost efficient 2-step ABR/OAE Hearing Screener. easyScreen will lighten your daily workload in many ways: the device fits right into your pocket and helps you save time with its binaural automated ABR screening to test both ears at the same time. The integrated CE-Chirp® stimulus generates accurate pass or refer results within seconds. The device is easy to operate and allows even first-time users to achieve the most accurate results thanks to its on-screen guidance.

Features at a glance:

Fast and accurate ABR + OAE Hearing Screening
Powerful automated ABR Screening method with CE-Chirp® stimulus
Intuitive user interface and large colour touchscreen
Pocketsized and lightweight
HearSIM™ patient database and device manager

Name Link
Brochure Download
lin-dmed
phon-dmed
info@dmedhearing.com

Diagnostic Audiometer

Maico MA 41

เป็นเครื่องตรวจวัดการได้ยินแบบวินิจฉัย ที่สามารถพกพาได้ ใช้ตรวจวัดการได้ยินที่จำเป็นได้อย่างครบถ้วน ตั้งแต่ การตรวจการได้ยินโดยการนำเสียงผ่านทางอากาศ (Air Conduction) การตรวจการได้ยินโดยการนำเสียงผ่านทางกระดูก (Bone Conduction) การตรวจการได้ยินโดยใช้เสียงพูด (Speech Audiometry) และการตรวจการได้ยินผ่านทางลำโพง (Freefield Audiometry) เครื่อง MA 41 ใช้งานง่าย ผ่านการรับรองมาตรฐาน ผลิตโดยบริษัท MAICO ประเทศเยอรมันนี

คุณสมบัติเด่นของเครื่อง MA 41

– ได้รับการออกแบบมาให้สามารถพกพาได้สะดวก ซึ่งมีความทนทาน น้ำหนักเบาเพียง 1.5 กิโลกรัม เคลื่อนย้ายสะดวก เหมาะสำหรับตรวจวินิจฉัยในคลีนิกหรือตรวจเพื่อใส่เครื่องช่วยฟัง

– ใช้สำหรับตรวจการได้ยินโดยการนำเสียงผ่านทางอากาศ (Air Conduction) การตรวจการได้ยินโดยการนำเสียงผ่านทางกระดูก (Bone Conduction) การตรวจการได้ยินโดยใช้เสียงพูด (Speech Audiometry) และการตรวจการได้ยินผ่านทางลำโพง (Freefield Audiometry) **มีแอมป์ขยายเสียงในตัวเครื่อง** (ลำโพงเป็นอุปกรณ์เสริม)

– สามารถเลือกใช้หูฟังชนิดใส่ในช่องหู (Insert phone) ได้(เป็นอุปกรณ์เสริม)

– เลือกชนิดของเสียงสัญญาณในการตรวจได้ ได้แก่ เสียงบริสุทธิ์(Pure tone) เสียงเป็นจังหวะ(Pulse) เสียง warble เสียงรบกวนสำหรับกลบการได้ยิน และเสียงจากแผ่นซีดี/ไฟล์เสียงจาก SD card/เสียงพูดผ่านไมโครโฟน

– ใช้งานง่ายสะดวกและรวดเร็ว โดยมีปุ่มหมุนสำหรับควบคุมระดับเสียงที่ใช้ตรวจ และปุ่มปล่อยเสียงอยู่ใกล้กัน เช่นเดียวกับปุ่มกดสำหรับเปลี่ยนความถี่ ทำให้สามารถควบคุมได้โดย ใช้มือเพียงข้างเดียว

– จอแสดงผลเป็นจอ LCD สีขนาดใหญ่ แสดงค่าความถี่และระดับเสียงที่ตรวจอยู่ได้ชัดเจน หรือหากตรวจการได้ยินโดยใช้เสียงพูดก็จะแสดงคะแนนการตรวจด้วยคำพูด

– สามารถเลือกใช้ไมโครโฟนสำหรับคนไข้หรือผู้ช่วยคนไข้ และหูฟังสำหรับผู้ตรวจ เพื่อให้การสื่อสารระหว่างผู้ตรวจและคนไข้ได้สะดวก

-เก็บข้อมูลคนไข้ลงใน SD card หรือ Flash drive ในรูปของ PDF ไฟล์ได้ และต่อกับ เครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ผลได้โดยตรง

Name Link
Brochure Download

Maico MA 42

เป็นเครื่องตรวจวัดการได้ยินแบบวินิจฉัย มี 2 ช่องสัญญาณ (2 Channel Audiometer) สามารถใช้ตรวจวัดการได้ยินได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ได้แก่ การตรวจการได้ยินโดยการนำเสียงผ่านทางอากาศ (Air Conduction) การตรวจการได้ยินโดยการนำเสียงผ่านทางกระดูก (Bone Conduction) การตรวจการได้ยินโดยใช้เสียงพูด (Speech Audiometry) การตรวจการได้ยินผ่านทางลำโพง (Freefield Audiometry) และตรวจการได้ยินพิเศษต่างๆ

เครื่อง MA 42 มีความทนทาน ใช้งานง่าย สามารถพกพาได้ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ผลิตโดยบริษัท MAICO ประเทศเยอรมันนี

คุณสมบัติเด่นของเครื่อง MA 42

– สามารถตรวจการได้ยินในทั้ง 2 ช่องสัญญาณได้อย่างครบถ้วน (True Two Channel Audiometer) ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถเลือกตรวจด้วยเสียงสัญญาณและความถี่ที่แตกต่างกันในทั้ง 2 สัญญาณ หรือใช้ชนิดของสัญญาณเสียงที่แตกต่างกันในการตรวจหูข้างเดียว เช่น เสียงพูดในเสียงรบกวน และยังสามารถ tracking การกลบเสียงซึ่งจะเพิ่มเสียงรบกวนให้โดยอัตมัติ

– ได้รับการออกแบบมาให้สามารถพกพาได้สะดวก ซึ่งมีความทนทาน น้ำหนักเบาเพียง 1.5 กิโลกรัม เคลื่อนย้ายสะดวก เหมาะสำหรับตรวจวินิจฉัยในคลีนิกหรือตรวจเพื่อใส่เครื่องช่วยฟัง

– ใช้สำหรับตรวจการได้ยินแบบวินิจฉัย ได้แก่ การตรวจการได้ยินโดยการนำเสียงผ่านทางอากาศ (Air Conduction) การตรวจการได้ยินโดยการนำเสียงผ่านทางกระดูก (Bone Conduction) การตรวจการได้ยินโดยใช้เสียงพูด (Speech Audiometry) และการตรวจการได้ยินผ่านทางลำโพง (Freefield Audiometry) **มีแอมป์ขยายเสียงในตัวเครื่อง** (ลำโพงเป็นอุปกรณ์เสริม)

– สามารถเลือกใช้หูฟังชนิดใส่ในช่องหู (Insert phone) ได้ (เป็นอุปกรณ์เสริม)

– เลือกชนิดของเสียงสัญญาณในการตรวจได้ ได้แก่ เสียงบริสุทธิ์แบบ เสียงเป็นจังหวะ เสียง warble เสียงรบกวนสำหรับกลบการได้ยิน และเสียงจากแผ่นซีดี/ SD Card /เสียงพูดผ่านไมโครโฟน

– มีโปรแกรมสำหรับตรวจการได้ยินพิเศษต่างๆในทางคลินิก ได้แก่ SISI, Decay, ABLB, MLB, Langenbeck และ Stenger

– ใช้งานง่ายสะดวกและรวดเร็ว โดยมีปุ่มหมุนสำหรับควบคุมระดับเสียงที่ใช้ตรวจ และปุ่มปล่อยเสียงอยู่ใกล้กัน เช่นเดียวกับปุ่มกดสำหรับเปลี่ยนความถี่เสียง ทำให้ให้สามารถใช้มือเพียงข้างเดียวในการควบคุมได้ และมีจอแสดงผลเป็นจอ LCD สีขนาดใหญ่ แสดงค่าความถี่และระดับเสียงที่ตรวจอยู่ได้ชัดเจน หรือหากตรวจการได้ยินโดยใช้เสียงพูดก็จะแสดงคะแนนการตรวจด้วยคำพูด

– หน้าจอแอลซีดีแบบกราฟิก มีไฟพื้นหลัง แสดงค่าต่างๆ เช่น ระดับเสียง ความถี่ในขณะตรวจ และแสดงผลตรวจ

– สามารถเลือกใช้ไมโครโฟนสำหรับคนไข้หรือผู้ช่วยคนไข้ และหูฟังสำหรับผู้ตรวจ เพื่อให้การสื่อสารระหว่างผู้ตรวจและคนไข้ได้สะดวกยิ่งขึ้น

-เก็บข้อมูลคนไข้ลงใน SD card หรือ Flash drive ในรูปของ PDF ไฟล์ได้ และต่อกับ เครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ผลได้โดยตรง

– สามารถเลือกตรวจการได้ยินแบบการนำเสียงทางอากาศที่ความถี่สูง ได้ถึง 20 กิโลเฮิรตซ์ เมื่อใช้ร่วมกับหูฟังความถี่สูง HDA200 (เป็นชุดอุปกรณ์เสริม)

Name Link
Brochure Download
lin-dmed
phon-dmed
info@dmedhearing.com

Tympanometry

MAICO easyTymp

เป็นเครื่องตรวจคัดกรองสมรรถภาพของหูชั้นกลางแบบถือ (Handheld Screening Tympanometer) ใช้ตรวจดูการทำงานของหูชั้นกลางจากการใส่แรงดันอากาศเข้าไปในช่องหูของคนไข้ และประมวลผลตรวจเป็นกราฟ Tympanogram และตรวจดูการกระตุกอัตโนมัติของกล้ามเนื้อหูชั้นกลาง (Reflex Test) แบบ ipsilateral ให้ผลตรวจที่มีความน่าเชื่อถือสูง เครื่องมือมีความทนทาน และใช้งานง่าย ผลิตโดยบริษัท MAICO ประเทศเยอรมันนี

คุณสมบัติเด่นของเครื่อง easyTymp

– ทำการตรวจวัดสมรรถภาพของหูชั้นกลางได้อย่างรวดเร็วและมีความน่าเชื่อถือ

– ใช้ Probe tone ในการตรวจที่ความถี่ 226 เฮิรตซ์ นอกจากนี้ยังสามารถรองรับการใช้ High frequency probe tone ที่ความถี่ 1000 เฮิรตซ์ได้

– ตรวจดูการกระตุกอัตโนมัติของกล้ามเนื้อหูชั้นกลาง (Acoustic Reflex) ได้ที่ความถี่ 500 เฮิรตซ์, 1 กิโลเฮิรตซ์, 2 กิโลเฮิรตซ์ และ 4 กิโลเฮิรตซ์

– ทำการตรวจให้แบบอัตโนมัติ (Automatic tests)

– หน้าจอแสดงผลความละเอียดสูง มีสีสัน

– บันทึกผลการตรวจได้มากกว่า 1,000 ครั้ง

– สามารถเลือกบริเวณฐานวางตัวเครื่องให้เป็นกล่องเก็บจุกพลาสติกใส่หูขนาดต่างๆ (integrated ear tip box) หรือเป็นพื้นที่สำหรับใส่เครื่องพิมพ์ผลตรวจ (integrated printer)

Name Link
Brochure Download
lin-dmed
phon-dmed
info@dmedhearing.com