Sound Proof Booth ตู้ตรวจการได้ยิน

ใช้ป้องกันเสียงรบกวน เพื่อใช้เป็นห้องตรวจการได้ยินกับเครื่องตรวจการได้ยิน (Audiometer) และการตรวจอื่นๆ ที่ต้องการความเงียบ มีทั้งหมด 3 แบบให้คุณเลือกในแบบที่คุณต้องการ

แบบที่ 1 Mobile Sound Proof Booth ตู้ตรวจการได้ยิน แบบเคลื่อนย้ายได้

DMED-BB-10m

ขนาดของห้อง: กว้าง 0.85 x ยาว 1.10 x สูง 1.90 เมตร

ความหนาของห้อง: 10 เซนติเมตร

ช่องหน้าต่าง: ติดตั้งกระจก 2 ชั้น มีฉนวนอากาศกันเสียงระหว่างกระจก

พื้นห้อง: รองยางกันเสียง ยกสูง 10 ซ.ม. ปูพรม Grad A
ใช้พัดลม

ระบบระบายอากาศ: ใช้พัดลมพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตัดเสียงพัดลม

แผงสัญญาณ: ติดตั้งและภายในและภายนอก ชุดละไม่ต่ำกว่า 6 จุด

คุณสมบัติเฉพาะ:

– สามารถติดตั้งเครื่องตรวจวัดการได้ยิน
• Air Conduction • Bone Conduction • Speech

– ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกและป้องกันเสียงสะท้อนภายในห้องได้มาตรฐาน OSHA
– เคลื่อนย้ายได้ง่าย

แบบที่ 2 Standard Sound Proof Booth ตู้ตรวจการได้ยิน มาตรฐาน มีทั้งหมด 3 ไซต์ (DMED-BB-12m)

DMED-BB-12m

ขนาดของห้อง: กว้าง 1.20 x ยาว 1.20 x สูง 2.20 เมตร

ความหนาของห้อง: 10 เซนติเมตร

ช่องหน้าต่าง: ติดตั้งกระจก 2 ชั้น มีฉนวนอากาศกันเสียงระหว่างกระจก

พื้นห้อง: รองยางกันเสียง ยกสูง 10 ซ.ม. ปูพรม Grad A
ใช้พัดลม

ระบบระบายอากาศ: ใช้พัดลมพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตัดเสียงพัดลม

แผงสัญญาณ: ติดตั้งและภายในและภายนอก ชุดละไม่ต่ำกว่า 12 จุด

คุณสมบัติเฉพาะ:

– สามารถติดตั้งเครื่องตรวจวัดการได้ยิน
• Air Conduction • Bone Conduction • Speech

• Sound Field • Hearing Aid Evalution

– ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกและป้องกันเสียงสะท้อนภายในห้องได้มาตรฐาน OSHA

แบบที่ 2 Standard Sound Proof Booth ตู้ตรวจการได้ยิน มาตรฐาน มีทั้งหมด 3 ไซต์ (DMED-BB-15m)

DMED-BB-15m

ขนาดของห้อง: กว้าง 1.50 x ยาว 1.50 x สูง 2.20 ม.

ความหนาของห้อง: 10 เซนติเมตร

ช่องหน้าต่าง: ติดตั้งกระจก 2 ชั้น มีฉนวนอากาศกันเสียงระหว่างกระจก

พื้นห้อง: รองยางกันเสียง ยกสูง 10 ซ.ม. ปูพรม Grad A
ใช้พัดลม

ระบบระบายอากาศ: ใช้พัดลมพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตัดเสียงพัดลม

แผงสัญญาณ: ติดตั้งและภายในและภายนอก ชุดละไม่ต่ำกว่า 12 จุด

คุณสมบัติเฉพาะ:

– สามารถติดตั้งเครื่องตรวจวัดการได้ยิน
• Air Conduction • Bone Conduction • Speech

• Sound Field • Hearing Aid Evalution

– ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกและป้องกันเสียงสะท้อนภายในห้องได้มาตรฐาน OSHA

แบบที่ 2 Standard Sound Proof Booth ตู้ตรวจการได้ยิน มาตรฐาน มีทั้งหมด 3 ไซต์ (DMED-BB-18m)

DMED-BB-18m

ขนาดของห้อง: กว้าง 1.80 x ยาว 1.80 x สูง 2.20 ม.

ความหนาของห้อง: 10 เซนติเมตร

ช่องหน้าต่าง: ติดตั้งกระจก 2 ชั้น มีฉนวนอากาศกันเสียงระหว่างกระจก

พื้นห้อง: รองยางกันเสียง ยกสูง 10 ซ.ม. ปูพรม Grad A
ใช้พัดลม

ระบบระบายอากาศ: ใช้พัดลมพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตัดเสียงพัดลม

แผงสัญญาณ: ติดตั้งและภายในและภายนอก ชุดละไม่ต่ำกว่า 12 จุด

คุณสมบัติเฉพาะ:

– สามารถติดตั้งเครื่องตรวจวัดการได้ยิน
• Air Conduction • Bone Conduction • Speech

• Sound Field • Hearing Aid Evalution

– ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกและป้องกันเสียงสะท้อนภายในห้องได้มาตรฐาน OSHA

แบบที่ 3 Custom Made Sound Proof Booth ออกแบบตู้ตรวจการได้ยินตามแบบ

ขนาดของห้อง: กว้าง  x ยาว x สูง

ความหนาของห้อง: 10 เซนติเมตร

ช่องหน้าต่าง: Custom

พื้นห้อง: รองยางกันเสียง ยกสูง 10 ซ.ม. ปูพรม Grad A
ใช้พัดลม

ระบบระบายอากาศ: ใช้พัดลมพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตัดเสียงพัดลม

แผงสัญญาณ: ติดตั้งและภายในและภายนอก ชุดละไม่ต่ำกว่า 12 จุด

คุณสมบัติเฉพาะ:

– สามารถติดตั้งเครื่องตรวจวัดการได้ยิน
• Air Conduction • Bone Conduction • Speech

• Sound Field • Hearing Aid Evalution

– ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกและป้องกันเสียงสะท้อนภายในห้องได้มาตรฐาน OSHA

lin-dmed
phon-dmed
info@dmedhearing.com

คุณสมบัติทั่วไป
ห้องป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกและป้องกันเสียงสะท้อนภายในห้อง ได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขหรือตามมาตรฐาน OSHA
สามารถติดตั้งเครื่องตรวจวัดการได้ยิน Air Conduction, Bone Conduction, Speech และ Sound Field
มีช่องกระจกกั้นสำหรับให้ผู้ตรวจมองเห็นผู้ป่วย
ระบบไฟฟ้าภายในห้องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ มีแผงช่องสัญญาณสำหรับสายต่อต่างๆ ของเครื่องตรวจการได้ยินเข้าไปในห้องตรวจ
คุณสมบัติทางเทคนิค

ขนาดพื้นที่ภายนอกห้องมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 1.20 x ยาว 1.20 x สูง 2.20 ม.
ตัวตู้ภายนอกทำด้วยเหล็กพ่นสีกันสนิมและพ่นทับด้วยสีพิเศษอย่างดีกันรอยขีดข่วนอย่างน้อย 2 ชั้น
ภายในตู้ ผนังบุด้วยวัสดุกันเสียงเพื่อดูดซับเสียงและกันเสียงสะท้อน
ผนังตู้มีช่องว่างซึ่งบรรจุด้วยวัสดุดูดซับเสียงซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันเสียงและปิดทับด้วยแผ่นไม้บุด้วยพรมหนาประมาณ 10 ซม.
ด้านหน้าติดตั้งกระจกที่สามารถมองเห็นภายในห้องตรวจโดยเป็นกระจก 2 ชั้นที่มีช่องว่างระหว่างกระจกจะเป็นอากาศแห้งโดยมีขนาด กว้าง x ยาว x หนา
ประตูบุด้วยวัสดุกันเสียงเพื่อดูดซับเสียงขอบประตูยางพร้อมระบบ Magnetic Lock ประตูมีมือจับระบบสามารถเปิดจากภายในได้
ระบบระบายอากาศ ใช้พัดลมดูดอากาศที่มีอากาศใกล้กับอากาศภายนอกพร้อมวัสดุลดเสียงรบกวนภายในช่องพัดลมระบายอากาศ
ภายในและภายนอกตู้ติดตั้งแผงต่อสัญญาณระหว่างเครื่องตรวจภายนอกกับภายในห้องตรวจโดยจะมีแจ็คเสียบ จำนวนด้านละ 1 ชุดๆ ละไม่น้อยกว่า 10 จุด
ระบบไฟฟ้าภายนอกตู้จะเป็นไฟกระแสสลับ 220 Volt 50 Hz พร้อมต่อระบบสายดิน (GND)เพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่ว
มีโคมไฟแสงสว่างหนึ่งจุด
พื้นห้องรองด้วยแผ่นยางกันเสียงยกสูงจากพื้นอย่างน้อย 10 ซม. และปูพรมอย่างดี
สามารถกันเสียงได้ตรงตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขหรือตามมาตรฐาน OSHA

Name Link
Brochure Download
Mobile Sound Proof Booth Download
Standard Sound Proof Booth Download
Custom Made Sound Proof Booth Download