รูปผู้บริหาร-pic

We are leading company in this field, We provide specific solutions for our every customers.

When you give to Our Charity, know your donation is making a difference Whether you are supporting one our Signature Programs or our carefully curated list of Gifts That Give More, our ut professional staff.

Mark Nicholes
CEO & Founder

ศูนย์การได้ยิน เดียร์ มุ่งมั่นที่จะเป็นที่หนึ่งด้านการแก้ไขปัญหาการได้ยินแบบครบวงจร

ศูนย์การได้ยิน เดียร์ รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ช่วยฟังทุกผลิตภัณฑ์ เรายินดีให้การบริการเต็มรูปแบบ ทั้งการรับประกันการดูแลบำรุงรักษาเครื่องช่วยฟังของเราในกรณีที่เครื่องช่วยฟังมี การมอบเครื่องใหม่หรือซ่อมแซมให้ไม่เกินระยะเวลา 3 วันหรือน้อยกว่า และเราพร้อมจะมอบเครื่องช่วยฟังชั่วคราวในกรณีที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการซ่อมแซม เพื่อที่คุณสามารถจะดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มที่ตามปกติ

“มีความสุขในการได้ยิน..อีกครั้ง”

Know Our History

Why Choose Us

Clean Unpolluted

Again is there anyone who loves or pursues or desires obtain pain of itself, because it is pain, but because occasionally.

Lasting & Long Term

Who chooses to enjoy a pleasure that has no or one who avoids a pain that produces no resultant pleasure.

Easy and Affortable

Explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and will give complete.
Production 75%
EPC Works 95%
Customer Satisfaction 90%
Utilizaion Rate 100%

INNOVATIVE PRODUCTS AND SERVICE FOR CONSTRUCTION PROJECTS AND AUTOMATIVE SERVICE.

Meet Our Team

We’re always looking for talented Engineers, creative directors and anyone has a
passion for the Railway Infrastructure join our team.

Awards