รูปผู้บริหาร-pic

We are leading company in this field, We provide specific solutions for our every customers.

When you give to Our Charity, know your donation is making a difference Whether you are supporting one our Signature Programs or our carefully curated list of Gifts That Give More, our ut professional staff.

Mark Nicholes
CEO & Founder

ศูนย์การได้ยิน เดียร์ มุ่งมั่นที่จะเป็นที่หนึ่งด้านการแก้ไขปัญหาการได้ยินแบบครบวงจร

Dear Hearing Center is committed to being the number one provider of comprehensive hearing solutions.

ศูนย์การได้ยิน เดียร์ รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ช่วยฟังทุกผลิตภัณฑ์ เรายินดีให้การบริการเต็มรูปแบบ ทั้งการรับประกันการดูแลบำรุงรักษาเครื่องช่วยฟังของเราในกรณีที่เครื่องช่วยฟังมี การมอบเครื่องใหม่หรือซ่อมแซมให้ไม่เกินระยะเวลา 3 วันหรือน้อยกว่า และเราพร้อมจะมอบเครื่องช่วยฟังชั่วคราวในกรณีที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการซ่อมแซม เพื่อที่คุณสามารถจะดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มที่ตามปกติ

Dear Hearing Center guarantees the quality of every hearing aid product. We are happy to provide full service. Both guarantee maintenance for our hearing aids in cases where the hearing aids are Providing a new or repaired device for a period of 3 days or less. And we are ready to provide temporary hearing aids in cases where repairs take a long time. So that you can go about your daily life fully as usual.

“มีความสุขในการได้ยิน…อีกครั้ง”

“Happy to hear…again.”

Know Our History

Why Choose Us

สินค้าคุณภาพระดับพรีเมี่ยม

ศูนย์การได้ยินดีเมดเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย อย่างเป็นทางการจากแบรนค์ชั้นนำระดับโลก อาทิ WIDEX, COSELGI  และ SIEMENS

มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้มาตรฐาน

เรานำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการฟิตติ้งที่รวดเร็ว มาใช้ในการแก้ไขปัญหาการได้ยิน เพื่อให้ได้ผลแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู้ที่สูญเสียการได้ยิน

ให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ

ให้บริการและแก้ไขปัญหาการได้ยินแบบครบวงจรโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี บริการเหมือนคุณเป็นคนในครอบครัว
Products 95%
Services 98%
Recommended by customers 84%
Hearing expertise 100%
Professional team 90%

Meet Our Team

Awards

LINE@dmed
เบอร์โทร
email