รางวัล ที่มอบให้แก่พนักงานดีเด่น และสาขาดีเด่นแห่งปี โดยรางวัล DEAR AWARD 2019 เกิดมาจากตัวอักษร 4 คำ จาก DEAR

 1. DEAR MOST DEDICATED DISPENSER 2019
 2. DEAR EMPOWER STAR DISPENSER 2019
 3. DEAR MOST ASSIST DISPENSER 2019
 4. DEAR RELIABLE SHOP 2019

 

รางวัล ที่ 1 DEAR MOST DEDICATED DISPENSER 2019

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล

 1. มีความตั้งใจในการปฎิบัติงาน ทุ่มเท เสียสละ
 2. มียอดขายสะสมสูง สม่ำเสมอ ตลอดปี
 3. การปฏิบัติงานถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กำหนด
 4. ช่วยเหลืองานฝึกอบรมของบริษัทฯ และช่วยสาขาอื่นในการแก้ไขปัญหาอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 10 อันดับ

 1. คุณปุ๊ก บุษกร สาขา ถนนสุโขทัย
 2. คุณเบิร์ด ตรีทิพ สาขา ถนนสุโขทัย และ สาขา พระโขนง
 3. คุณต่าย นภสร สาขา ถนนสุโขทัย และ สาขา พระโขนง
 4. คุณกอล์ฟ สยามรัฐ สาขา ถนนสุโขทัย และ สาขา พระโขนง
 5. คุณทราย กาญจนา สาขา ถนนสุโขทัย และ สาขา พระโขนง
 6. คุณตุ๊ก ภาวดี สาขา ชลบุรี และ สาขา พัทยา
 7. คุณใหม่ ไพลิน สาขา ชลบุรี และ สาขา พัทยา
 8. ออย  เกสรา  สาขา เชียงใหม่
 9. คุณปุ้ย ณัฐธิดา สาขา เชียงใหม่
 10. หญิง   นิตยา  สาขา นครศรีธรรมราช

DEAR MOST DEDICATED DISPENSER 2019 ได้แก่ : คุณ ภาวดี อนันต์นิธิพล

 

รางวัล ที่ 2 DEAR EMPOWER STAR DISPENSER 2019

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล

 1. มีอายุงานตั้งแต่ 1 วัน ถึง 2 ปี
 2. มียอดขายสะสมสูงสุด ตลอดปี
 3. วินัยในการปฏิบัติงาน

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 10 อันดับ

 1. คุณปู วลัยมาศ (สาขาถนนสุโขทัย และ สาขาพระโขนง)
 2. จ๊ะโอ๋ อาทิมา สาขา ถนนสุโขทัย และ สาขาพระโขนง)
 3. ปูเป้ ธัญญรัตน์ สาขา ชลบุรี
 4. กุ้ง หนิ่งฤทัย สาขา พัทยา
 5. ออย เกสรา สาขา เชียงใหม่
 6. หยก ปวันรัตน์ สาขา นครสวรรค์
 7. เป็ด สุดารัตน์ สาขา อุบลราชธานี
 8. นัน นันทิดา สาขา อุดรธานี
 9. เปรียว ณัฐทริกา สาขา อุดรธานี
 10. แอร์ พิมพ์กานต์ สาขา สุราษฎร์ธานี
 11. หญิง นิตยา สาขา นครศรีธรรมราช

DEAR EMPOWER STAR DISPENSER 2019 ได้แก่ : คุณ นิตยา แสงโชติ

รางวัล ที่ 3 DEAR MOST ASSIST DISPENSER 2019

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล

 1. มีความตั้งใจในการปฎิบัติงาน ทุ่มเท เสียสละ และมีจิตอาสาในการให้บริการ
 2. เป็นผู้ที่ช่วยเหลือ ลูกค้า และได้รับคำชมเชยกลับมาจากลูกค้า อย่างต่อเนื่อง

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 5 อันดับ

 1. หยก ปวันรัตน์ สาขา นครสวรรค์
 2. เปรียว ณัฐทริกา สาขา อุดรธานี
 3. พี่อิน อิงกฤศ สาขา สุราษฎร์ธานี
 4. นัน นันทิดา สาขา อุดรธานี
 5. ปูเป้ ธัญญรัตน์ สาขา ชลบุรี
 6. แพร มนทิรา สาขา สุราษฎร์ธานี
 7. ยุ ชัญชญานุช สาขา อุบลราชธานี
 8. เกด เกศนี สาขา นครสวรรค์
 9. เป็ด สุดารัตน์ สาขา อุบลราชธานี
 10. กุ้งเต้น สุธาสินี สาขา ราชบุรี
 11. ดาว เพ็ญศิริ สาขา ราชบุรี
 12. ทราย กาญจนา สาขา บางแค, ถนนสุโขทัย

DEAR MOST ASSIST DISPENSER 2019 ได้แก่ : คุณ เกศนี วัฒนการ

รางวัล ที่ 4 DEAR RELIABLE SHOP 2019

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล

 1. การปฏิบัติงานถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กำหนด (การบันทึกประวัติ การบันทึกการขาย คลังสินค้าในร้าน และงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง)
 2. การดูแลร้านให้น่าเชื่อถือ (ความเป็นระเบียบ, ความสะอาด, ความสวยงาม)
 3. การดูแลลูกค้าให้ได้รับการบริการที่ดี และความพึงพอใจสูงสุด
 4. มียอดขายตามเป้าหมายการขาย อย่างสม่ำเสมอ
 5. ไม่มีการกระทำความผิดวินัยสาขา

DEAR RELIABLE SHOP 2019 ได้แก่ : ศูนย์การได้ยินเดียร์ สาขานครศรีธรรมราช

รางวัล ที่ 4 DEAR RELIABLE SHOP 2019

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล

 1. การปฏิบัติงานถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กำหนด (การบันทึกประวัติ การบันทึกการขาย คลังสินค้าในร้าน และงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง)
 2. การดูแลร้านให้น่าเชื่อถือ (ความเป็นระเบียบ, ความสะอาด, ความสวยงาม)
 3. การดูแลลูกค้าให้ได้รับการบริการที่ดี และความพึงพอใจสูงสุด
 4. มียอดขายตามเป้าหมายการขาย อย่างสม่ำเสมอ
 5. ไม่มีการกระทำความผิดวินัยสาขา

DEAR RELIABLE SHOP 2019 ได้แก่ : ศูนย์การได้ยินเดียร์ สาขานครศรีธรรมราช

ภาพบรรยากาศ ภายในงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *