Widex เป็น บริษัท ก่อตั้งขึ้นในประเทศเดนมาร์กในปี พ.ศ. 2499 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องช่วยฟังรายใหญ่ที่สุดของโลก เครื่องช่วยฟัง Widex วางจำหน่ายในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก