เสียงและการได้ยิน

เสียงและการได้ยิน

เสียงและการได้ยิน

การได้ยินเสียงตามธรรมชาติ

คลื่นเสียงจะเดินทางผ่านช่องหูไปยังเยื่อแก้วหูจากนั้นกระดูก 3 ชิ้น ค้อนทั่งและโกลน ในหูชั้นกลางจะส่งสัญญาณในลักษณะของการสั่นสะเทือนไปยังประสาทหูชั้นในหรือกระดูกก้นหอย ภายในกระดูกก้นหอยจะมีเซลล์ขน (Hair cell) นับล้าน เป็นอวัยวะที่ช่วยรับสัญญาณที่ส่งมาและแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อส่งต่อไปยัง เส้นประสาทที่เชื่อมต่อไปยังสมองเพื่อทำการประมวลผล และรับรู้เสียง
ในกรณีที่มีความผิดปรกติเกิดขึ้นกับกระดูกก้นหอย เซลล์ขนไม่สามารถทำงานได้หรือทำงานผิดปกติ เสียงที่เดินทางผ่านกระดูก 3 ชิ้น มายังหูชั้นในหรือกระดูกก้นหอยแล้ว เซลล์ขนจะไม่สามารถรับสัญญาณได้ เนื่องจากเซลล์ขนได้หมดสภาพการทำงานไปแล้ว ทำให้ผู้ป่วยไม่ได้ยินเสียงนั่นเอง การช่วยเหลือสามารถทำได้โดยการใส่เครื่องช่วยฟัง หรือ ผ่าตัดหูชั้นในเทียมตามระดับการสูญเสียการได้ยิน

เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้านการแก้ไขปัญหาการได้ยินแบบครบวงจร